Cercador

Nota legal

Titularitat del lloc web:

Domini: www.menendez-abogados.com
Titular: Menéndez y Asociados Abogados, S.L.P.
Domicili Social: Av. Diagonal 419 – 4º 1º (08008- Barcelona)
Telèfon: 935.46.33.46
Fax: 93.238.07.60
Email: info@menendez-abogados.com
Nif: B-63141717

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Menéndez & Asociados Abogados o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Menéndez & Asociados Abogados.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Menéndez & Asociados Abogados no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Menéndez & Asociados Abogados .

Menéndez & Asociados Abogados no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.