Cercador

Presentació

MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS és un despatx d’advocats creat l’any 1996, amb seu a Barcelona, dedicat en exclusiva al dret administratiu, ambiental i urbanístic.

Què oferim i per a qui

Els nostres clients són empreses privades i Administracions públiques (incloent empreses públiques autonòmiques i locals) a les quals oferim serveis d’assessorament legal mitjançant l’emissió de dictàmens i informes, la redacció de contractes i convenis, el seguiment de la tramitació d’expedients administratius, inclosos els recursos administratius pertinents, i la direcció lletrada de recursos contenciosos administratius i de procediments penals per delicte ecològic. A més a més, per les Administracions públiques elaborem, també, projectes normatius (lleis, decrets i ordenances locals).

Els principals sectors d’activitat en els que actuen els nostres clients són: l’abastament i sanejament d’aigua, la gestió de residus, la producció i distribució d’energia elèctrica, els sectors químic i farmacèutic, paperer, alimentari, tèxtil, de la construcció i de l’obra pública.

Amb qui

Atesa la nostra especialitat estem habituats a treballar amb equips interdisciplinars (integrats per enginyers, arquitectes, biòlegs, economistes ...), i coordinar la seva actuació. Per aquest motiu, si el tractament de l’assumpte ho requereix –i sempre a elecció del client- podem oferir el contacte amb un important nombre d’empreses i professionals de reconeguda solvència tècnica, amb qui habitualment col·laborem.