Activitats extractives

medio ambiente

Assessorem en l’obtenció d’autoritzacions d’explotació, permisos d’investigació i autoritzacions i concessions d’explotació, permisos d’investigació i autoritzacions i concessions d’explotació de recursos minerals de tot tipus.

També tramitem expedients de modificació d’autoritzacions mineres sotmeses a avaluació d’impacte ambiental, i assessorem en expedients de caducitat de les autoritzacions mineres i en expedients sancionadors, entre d’altres.

A més, prestem assistència legal en la presentació i compliment de plans de restauració.