Carlos Menéndez Martínez

Advocat en exercici des de 1990, sempre en el camp del Dret Públic i Ambiental (de 1990 a 1993: Bufet Arimany, Manubens & Asociados; de 1993 a abril 1996: Bufet Silva & Riba). L’any 1996 va fundar Menéndez y Asociados Abogados. Membre de les Seccions de Dret Administratiu i Dret Ambiental del Col·legi d’Advocats de Barcelona, va ser Secretari de la primera del 2019 a 2021 i President de la de Dret Ambiental de 2002 a 2004.

Ha intervingut en nombrosos assumptes en matèria d’aigües (abastament en alta i en baixa, sanejament, producció d’energia hidroelèctrica, reg, obres hidràuliques); residus (assessorament a productors i gestors, sòls contaminats); implantació d’activitats amb incidència ambiental (sector farmacèutic, químic, miner, paperer, tèxtil, dipòsits controlats de residus, alimentació); avaluació d’impacte ambiental d’obres i activitats; servei públic (especialment en matèria d’aigües); execució d’obra pública; contractació administrativa; urbanisme, i ordenació del territori. La seva feina es desenvolupa tant en la fase d’assessorament previ de projectes com en procediments administratius i judicials contenciosos administratius i penals per delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.

Ha estat reconegut en l’especialitat de medi ambient a diferents directoris internacionals d’advocats, entre els quals hi ha Chambers & Partners i Best Lawyers.

És autor de diverses publicacions en matèria de medi ambient i ha impartit cursos a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra (Màster en Dret del Territori, Urbanisme i Medi Ambient), a la Universitat de Lleida i a l’Institut Químic de Sarrià (IQS). També ha estat ponent en nombroses jornades i congressos relacionats amb el dret administratiu i ambiental al Col·legi d’Advocats de Barcelona, al Congreso Nacional de Derecho Ambiental (CONAMA) i al Congrés de Cabals Ecològics, entre d’altres.

Idiomes: castellà, català, anglès.