Núria Vilà i Villaronga

Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. És membre de les seccions de Dret Administratiu i Dret Ambiental.

L’any 2002 va començar a treballar a MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS. Des de finals de l’any 2011 és sòcia de la firma.

Està especialitzada en dret administratiu i té una experiència molt sòlida en temes mediambientals, fonamentalment en el dret d’aigües i el dret de l’energia. La seva dedicació exclusiva a aquestes matèries des de l’inici del seu exercici professional li ha aportat un coneixement profund que li permet defensar els interessos dels seus clients de la manera més convenient en cada cas.

Ha assessorat multitud d’empreses privades i grups inversors en les seves relacions jurídiques amb l’Administració, tant en aspectes preventius de la seva activitat, com en procediments administratius de qualsevol índole, entre els quals destaquen els procediments sancionadors. També té una àmplia experiència en recursos contenciosos administratius.

Entre els seus clients més rellevants destaquen els titulars de centrals hidroelèctriques, des de minicentrals fins a grans aprofitaments.

Idiomes: castellà, català, anglès, italià.