Equipaments comercials

El sector comercial és un altre dels sectors en els quals el bufet també compta amb experiència professional.

Es tracta d’una branca del dret que en els últims anys ha sofert alguns canvis de calat que ha obligat als professionals i a les Administracions a estar al dia de les novetats introduïdes. Així, tant la Directiva de serveis com la normativa estatal de transposició han establert el marc idoni pel foment de les activitats de serveis, respecte dels quals es discrepa des del legislador autonòmic (també amb competències en aquest àmbit).

El nostre assessorament en aquesta matèria és integral i abasta qualsevol aspecte que pugui sorgir en relació amb els expedients dels nostres clients: des de l’assistència en la gestació del projecte comercial, cobrint els aspectes propis de l’ordenació sectorial i els urbanístics, obtenció de llicències i presentació de comunicacions, exercir la seva defensa en expedients sancionadors i contenciós-administratius, etc.

• Assessorament sobre la possibilitat d’implantació atenent a la normativa i plans aplicables.
• Expedients d’obtenció d’autoritzacions i llicències.
• Expedients sancionadors i respostes a requeriments realitzats per l’Administració.
• Recursos contenciós-administratius i incidents d’execució de sentències.
• Assessorament al llarg de la tramitació d’instruments de planejament vinculats a l’ús comercial del sòl.
• Elaboració d’informes jurídics sobre l’estat en el qual es troben els establiments comercials, a efectes de la seva modificació o venda.
• Revisió de normativa i novetats legislatives; i,
• Assessorament continuat.