Energia i clima

Energia

Menéndez & Asociados Abogados ofereix assessorament a les empreses del sector energètic, tant a les dedicades a la producció i el transport d’energia elèctrica com a la seva distribució. Aquest assessorament es concreta en la intervenció durant la tramitació de les autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquestes activitats davant de l’Administració sectorial, ambiental i, si escau, local, i també en les relacions que es derivin amb les diferents Administracions en l’exercici d’aquestes activitats.

Canvi climàtic i transició energètica

L’Acord de París de 2015, el desenvolupament de les seves regles a Katowice i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible demostren que hi ha un consens polític sobre la rellevància de la transició ecològica cap a una economia descarbonitzada, resilient als efectes del canvi climàtic i en la que ningú quedi enrere. Aquesta transició, que aspira a convertir-se en un vector clau de l’economia, té les seves pròpies regles i principis jurídics, que arranquen fonamentalment del dret ambiental i de l’energia. Per a la seva aplicació i interpretació, la trajectòria de la firma i la seva experiència en la lectura de normativa tècnicament complexa la situen en una posició privilegiada.

Règim de comerç de drets d’emissió

Prestem serveis relatius a l’aplicació a determinades instal·lacions del sector energètic i de la indústria manufacturera del règim europeu del comerç de drets d’emissió; control i lliurament de drets suficients per cobrir totes les seves emissions i defensa jurídica en cas d’aplicació del règim sancionador.

Litoral

Intervenció en procediments de delimitació del domini públic marítim-terrestre; càrregues vinculades a servituds de trànsit, d’accés al mar i de protecció; camins de ronda i passeigs marítims; urbanitzacions marítim-terrestres.

Contingut relacionat

El nou Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona i les seves implicacions directes sobre el règim del sòl urbanitzable i no urbanitzable

El pròxim 30 d’octubre de 2023 finalitza el període d’informació pública del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), que va ser inicialment aprovat el 21 de març, i que comprèn els municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona,…

Menéndez & Asociados Advocats fitxa com ‘Of Counsel’ a Emili Dragone, procedent de l’Administració ambiental 

Menéndez & Asociados Abogados, despatx líder en Dret Ambiental, anuncia el fitxatge d’Emili Dragone Vives com Of Counsel. Amb 43 anys d’experiència en matèria de gestió ambiental i intervenció administrativa d’activitats, Dragone ha exercit un paper clau en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on ha exercit des…

L’obligació de reduir el consum d’aigua ja és aquí: entrada en la fase d´alerta per sequera hidrològica.

Ja és obligatori reduir el consum d’aigua Al febrer de 2020 vam publicar un article informant que la Generalitat havia aprovat el Pla especial d’actuació en situació de sequera (PES), amb el que anticipava les mesures que caldria adoptar en…