La Firma

MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS és un despatx d’advocats creat l’any 1996, amb seu a Barcelona, dedicat al dret públic ambiental i territorial.

Què oferim i per a qui
Els nostres clients són empreses privades i Administracions públiques (incloses empreses públiques autonòmiques i locals) a les quals oferim serveis d’assessorament legal a través de l’emissió de dictàmens i informes, la redacció de contractes i convenis, el seguiment de la tramitació d’expedients administratius, inclosos els recursos administratius pertinents, i la direcció lletrada de recursos contenciosos-administratius i de procediments penals per delicte ecològic. A més, i per a les Administracions públiques, elaborem també projectes normatius (lleis, decrets i ordenances locals).

Els principals sectors d’activitat en els quals actuen els nostres clients són l’abastament i sanejament d’aigües, les energies renovables, incloent tant la producció com la distribució d’energia elèctrica, la gestió de residus, la mineria, els sectors químic i farmacèutic, la construcció d’obra pública i també els equipaments comercials.

Amb qui
Donada la nostra especialitat, estem habituats a treballar amb equips interdisciplinaris (integrats per enginyers, arquitectes, biòlegs, economistes, etc.) i coordinar la seva actuació. Per aquest motiu, si el tractament de l’assumpte ho requereix –i sempre a elecció del client- podem oferir el contacte amb un nombre important d’empreses i professionals de reconeguda solvència tècnica, amb qui habitualment col·laborem.

Reconeixements

Chambers-Menendez-y-Asoc.-2024-270x261
Frame 25
Frame 2
Frame7