Compliance ambiental

Menéndez & Asociados Abogados realitzem una anàlisi exhaustiva dels possibles riscos mediambientals derivats de les activitats empresarials (Risk Assessment).

Confeccionem protocols d’actuació per a la prevenció de riscos penals mediambientals (Compliance Programs) individualitzats i adequats per a cada empresa per prevenir la responsabilitat penal corporativa per delictes ambientals.

En l’àmbit del Dret Penal, defensem a persones físiques i persones jurídiques investigades per qualsevol delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.

Amb la dedicació i el coneixement profund de la legislació sectorial aportem un valor afegit, i treballem amb l’objectiu d’arxivar les diligències d’investigació.

A més, col·laborem amb els millors professionals tècnics en la matèria i amb penalistes de prestigi si el cas ho requereix.

També assessorem en l’anàlisi de riscos ambientals als efectes de la constitució de la garantia financera obligatoria pels operadors d’activitats que tinguin assignats els nivells de prioritat 1 i 2.

Contingut relacionat

El nou Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona i les seves implicacions directes sobre el règim del sòl urbanitzable i no urbanitzable

El pròxim 30 d’octubre de 2023 finalitza el període d’informació pública del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), que va ser inicialment aprovat el 21 de març, i que comprèn els municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona,…

Menéndez & Asociados Advocats fitxa com ‘Of Counsel’ a Emili Dragone, procedent de l’Administració ambiental 

Menéndez & Asociados Abogados, despatx líder en Dret Ambiental, anuncia el fitxatge d’Emili Dragone Vives com Of Counsel. Amb 43 anys d’experiència en matèria de gestió ambiental i intervenció administrativa d’activitats, Dragone ha exercit un paper clau en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on ha exercit des…

L’obligació de reduir el consum d’aigua ja és aquí: entrada en la fase d´alerta per sequera hidrològica.

Ja és obligatori reduir el consum d’aigua Al febrer de 2020 vam publicar un article informant que la Generalitat havia aprovat el Pla especial d’actuació en situació de sequera (PES), amb el que anticipava les mesures que caldria adoptar en…