Blog

Compartim coneixement

El nou Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona i les seves implicacions directes sobre el règim del sòl urbanitzable i no urbanitzable

El pròxim 30 d’octubre de 2023 finalitza el període d’informació pública del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), que va ser inicialment aprovat el 21 de març, i que comprèn els municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona,…

L’obligació de reduir el consum d’aigua ja és aquí: entrada en la fase d´alerta per sequera hidrològica.

Ja és obligatori reduir el consum d’aigua Al febrer de 2020 vam publicar un article informant que la Generalitat havia aprovat el Pla especial d’actuació en situació de sequera (PES), amb el que anticipava les mesures que caldria adoptar en…

El règim jurídic de les instal·lacions nuclears a Espanya

Aproximadament un 20% del total de la producció d’energia elèctrica a Espanya prové de reactors nuclears. En concret, actualment són set els reactors nuclears en operació al nostre país, distribuïts en cinc centrals diferents. Tot i la importància que l’energia…