Jordi Arteaga Fuentes

Barcelona, 1965

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1989).

Màster en Dret Tributari i Assessoria Fiscal (CEREM – 1991).

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. És vocal de la Junta Directiva de la Secció de Dret Ambiental (2019-2022), i membre de la Secció de Dret Administratiu.

Amb quasi 30 anys de dedicació al Dret Administratiu i Ambiental, ha acumulat una dilatada experiència en l’assessorament continuat a diversos sectors de la indústria en la seva gestió diària d’assumptes ambientals i de seguretat industrial, i posseeix en especial un gran coneixement de les empreses del sector químic, sotmeses a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental.

Ha desenvolupat una llarga trajectòria professional en l’Administració hidràulica de Catalunya, primer com a lletrat de l’antiga Junta de Sanejament i posteriorment com a cap de la seva assessoria jurídica (1992-1999) i com a cap de l’assessoria jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua (1999-2001). L’any 2001 es va incorporar a MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS.

Ha exercit de docent en una multiplicitat de cursos relacionats amb el dret administratiu i el dret ambiental, a Universitats, Administracions i al propi ICAB, on ja va ser vocal de la Junta Directiva de la Secció de Dret Ambiental en el període 2002-2006.

Idiomes: castellà, català, francès, anglès.