Jordi Arteaga Fuentes

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. És vocal de la Junta Directiva de la Secció de Dret Ambiental (2022-2025), i membre de la Secció de Dret Administratiu.; posseeix un Màster en Dret Tributari i Assessoria Fiscal (1991).

Amb més de 30 anys de dedicació al Dret Administratiu i Ambiental, ha acumulat una dilatada experiència en l’assessorament continuat a diversos sectors de la indústria en la seva gestió diària d’assumptes ambientals i de seguretat industrial (inclosa l’aplicació de la normativa Seveso), i té en especial un gran coneixement de les empreses del sector químic, sotmeses a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental.

Ha desenvolupat una llarga trajectòria professional en l’Administració hidràulica de Catalunya, primer com a lletrat de l’antiga Junta de Sanejament i posteriorment com a cap de la seva assessoria jurídica (1992-1999) i com a cap de l’assessoria jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua (1999-2001). L’any 2001 es va incorporar a MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS.

Ha exercit de docent en múltiples cursos relacionats amb el dret administratiu i el dret ambiental, a Universitats, Administracions i al propi ICAB, on ja va ser vocal de la Junta Directiva de la Secció de Dret Ambiental en els períodes 2002-2006 i 2019-2022.

Idiomes: castellà, català, francès, anglès.